flexpanel-menu-icon

Betingelser

Tilmelding
Tilmelding skal ske på efteruddannelse.dk for at få VEU godtgørelse.

Tillægspriser
Ekstraomkostninger i forbindelse med virksomhedernes særlige ønsker om fleksibel afholdelses – og tilrettelæggelsesform m.v. kan opkræves efter særlig aftale med virksomheden.

Betaling for uopfyldte hold
Udviklingscenter Syd og arbejdsgiveren har ret til at aftale en pris, hvor arbejdsgiveren betaler for et fuldt hold, således at arbejdsgiveren og Udviklingscenter Syd er garanteret, at uddannelsen med sikkerhed gennemføres uanset antallet af tilmeldinger, udeblivelser og frameldinger.

Deltagergebyr
På AMU kurser er prisen fra kr. 108 pr. dag til kr. 272 pr. dag afhængig af kursustype.

VEU-godtgørelse
Der kan opnås løntabsrefusion (VEU-godtgørelse) efter gældende regler. Kr. 669 pr. deltager pr. dag. Tilskud til befordring kan opnås efter gældende regler.

Overnatning og forplejning
Udviklingscenter Syd tilbyder at arrangere forplejning og overnatning i forbindelse med kursusdeltagelse. Der kan søges tilskud til kost og logi efter gældende regler. Kontakt os for nærmere information.

Afmelding
Meld afbud så tidligt som muligt. Afmelding kan ske på info@udviklingscentersyd.dk hvilket er gebyrfrit indtil 14 dage før kursusstart.

Afmeldegebyr
Ved udeblivelse fra kurset betales et gebyr således:

  • kr. 2.500,- for kurser med en varighed til og med 37 lektioner og
  • kr. 3.500,- for kurser på mere end 37 lektioner

Ved framelding senere end 14 dage før kursusstart:

  • Udviklingscenter Syd tager et gebyr svarende til deltagerbetalingen for pågældende kursus 

Arbejdsgiveren fritages for at betale gebyr:

  • Hvis arbejdsgiveren dokumenterer, at udeblivelse eller framelding skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt frafald.
  • Hvis en arbejdsgiver erstatter en udeblevet eller frameldt medarbejder med en anden.
  • Hvis uddannelsen aflyses på uddannelsesstedets foranledning.
  • Hvis en arbejdsgiver har betalt en tillægspris for afholdelses af uddannelse, der aflyses på uddannelsesinstitutionens foranledning.

Der tages forbehold for ændringer i lovgivningen.