flexpanel-menu-icon

Værtskab i vildskab

Baggrund, fakta og lærings- og udviklingsstrategi

Mål

Med afsæt i anbefalinger, erfaringer og analyser fra Turisme- og oplevelsesbranchen, er der udviklet et flerstrenget trænings- og uddannelseskoncept for turist- og oplevelsesindustrien i Danmark.

Konceptet skal understøtte branchens visionære vækststrategier og bl.a. fokusere på at oplevelsesøkonomi skal defineres endnu tydeligere, som et nyt oplevelsesbegreb/mindset, således der skabes en forståelse for at oplevelser er nøglen til produkt- og forretningsudvikling i turismeerhvervet.

Indhold

Uddannelserne bygges op af moduler, hvoraf flere er fælles grundmoduler og andre er special moduler, med afsæt i faglighed, branche og jobfunktion.

Der vil blive benyttet flere forskellige læringsformer, herunder forberedende aktiviteter, også via en fælles virtuel læringsportal, traditionelle kursus- og træningssessioner på både halve og hele dage, suppleret med opfølgende aktiviteter såvel mellem modulerne som efterfølgende. Der vil endvidere blive udviklet ”hotline” sparringsmoduler og klippekort til instruktør-sparring for at understøtte implementeringen og træningen i hverdagen.


link_modulblad