flexpanel-menu-icon

Kursusdagen for mentorer, medarbejdere og ledere

CSR virksomhedens sociale ansvar

45568 Virksomhedens sociale ansvar – et ledelsesværktøj (FKB 2623 BC Syd

22.10.2014 til 19.12.2014
8 lektioner
Målgruppe

AMU- målgruppens ledere. Det vil sige leder med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau.

Mål

Efter kurset kan deltagerne: 

 • Varetage mentoropgaver generelt
 • På det operationelle niveau at planlægge og igangsætte aktiviteter i relation til virksomhedens sociale ansvar (også kaldet CSR = Corporate Social Responsibility)
 • På det grundlæggende niveau at håndtere principper og værktøjer bag konceptet om socialt ansvar, herunder modtage nye medarbejdere
 • Informere om begreberne i konceptet for socialt ansvar
 • Vælge en passende introduktionsaktivitet til brug for udvikling af virksomhedens koncept om socialt ansvar, eks. give en hjælpende hånd til personer, der er på kanten af arbejdsmarkedet (praktik, jobtræning m.v.)
 • Rummelighed og social ansvarlighed
Indhold

Hvad er en mentor?

 • Mentor som rollemodel
 • Hvilke praktiske, faglige og sociale opgaver ligger der?
 • Hvordan forberedes kollegaerne og arbejdspladsen bedst muligt?
 • Hvad forventer der af ledelsen? - og af dig selv?

Hvem er målgruppen?

Praktiske forhold

 • Præsentation af skemaer, huskelister og kontakter, der kan være nyttige i mentorarbejdet

 Hvordan arbejder jeg professionelt som mentor og passer på mig selv?

 Introduktion til redskaber/værktøjer som er vigtige for mentoropgaven:

 • Aktiv lytning og feedback
 • Anerkendende tiltag (kommunikation)
 • Den svære samtale – at få sagt det nødvendige på en god måde
 • Konflikthåndtering
 • Evt. typeforståelse og dens anvendelse i kommunikationen.
Kursusperiode / forløb

Den 22. oktober 2014, kl. 8.00 – 15.30

Instruktør er: Konsulent William Husted

Kursusform

Kursusdagen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg, fælles dialog, erfaringsudveksling og øvelser. Der lægges stor vægt på at give deltagerne konkrete redskaber til at håndtere opgaven som mentor.

Økonomi

Deltagergebyr kr. 182,- pr. dag/pr. kursist. Særlig tilrettelæggelse kr. 140,- pr. dag/pr. kursist.
Uden for målgruppen er prisen kr. 652,- samt for særlig tilrettelæggelse kr. 140,-.
Du kan tilkøbe ekstraydelser, eks. særlige materialer, forplejning, personlig sparring/fleksibel læring.
Du kan deltage i AMU-kurser uden tilkøb af andre ydelser.

Der kan være mulighed for VEU-godtgørelse på kr. 652,- pr. dag (=8 lektioner) for de personer, der er inden for målgruppen.

Yderligere oplysninger

Sekretær Louise Meyer Omby

tlf.nr. 7352 0209

Mail:lmo@hhs.dk


Vi tager forbehold for ændringer

link_tilmeld