flexpanel-menu-icon

Grundlæggende regnskab

- Jobrettet forløb nr. 70

Følgende amu-mål indgår i uddannelsen:

40008   Årsafslutning af bogholderiet45960   Kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom45961   Kreditorstyring45962   Kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov45963   Konteringsinstrukser45964   Debitorstyring45965   Placering af resultat- og balancekonti45967   Registreringsmetoder ved virksomhedens drift45969   Daglig registrering i et økonomisystem47381   Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport 47382   Anvendelse af periodisk beregning og registrering40007   Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen44346   Design og automatisering af regneark45958   Økonomiske styring af lageret47218   Anvendelse af regneark til enkle beregninger47379   Udarbejdelse og afstemning af lønsedler

24.04.2017 til 20.06.2017
30 dage
Målgruppe

Kurset er til dig, der ønsker at arbejde med økonomi eller ajourføre din viden om regnskabsmæssige forhold.

Mål

Du skal arbejde med at:

 • Anvende en kontoplan
 • Få øget viden om regnskabsmæssige arbejdsgange
 • Føre en daglig kasserapport
 • Opstille et årsregnskab efter gældende lovgivning
 • Vurdere et årsregnskab
 • Få udvidet dit netværk
 • Få et bredere kendskab til styring af kreditorer
 • Få et bredere kendskab til styring af debitorer
 • Kan vurdere forskellige vurderingsprincippers indflydelse på årsregnskabet
 • Kan håndtere brugen af gældende lovgivning på værdiansættelse
 • Få viden om budgetlægning af resultatbudgettet
 • Vurdere den effekt, ændringer i budgetforudsætningerne vil få på resultatet
 • Viden vedr. budgetlægning af likviditetsbudgetter og efterfølgende balancebudget
 • Kan vurdere, hvilken effekt ændringer i budgetforudsætningerne vil få på likviditeten

Udbytte

Efter kurset har du opnået kompetencer som svarer til Erhvervsøkonomi niveauerne E + D + C, hvilket er kompetencegivende op imod erhvervsuddannnelserne.

Indhold

I forløbet lærer du:

 • Regnskabets opbygning og den daglige bogføring
 • Kontoplanens tilpasning og konteringsinstrukser
 • Bogføring af periodiske bilag
 • Håndtering af indkøbs- og salgsfakturering
 • Afstemninger og årsregnskabsafslutning
 • Daglig bogføring med Economic

I undervisningen indgår IT-systemerne E-conomic og Navision C5.

Faglige emner der indgår i undervisningen:
Moms - Løn - Bogføring - Årsafslutning - E-conomic - C5/Navision

Kursusperiode / forløb

24.4. - 20.6.2017

Kursusform

Kurset er et fuldtidsstudie. Daglig undervisningstid kl. 8.00 - 15.24.

Vores undervisere kommer fra det private erhverv og kan dermed bidrage med erfaring derfra.

Der er 4 undervisningsdage pr. uge.

En vekselvirkning mellem oplæg og egentræning.

Økonomi

Deltagerpris for hele forløbet

Målgruppe kr. 3.896.

Uden for målgruppe kr. 17.248.

Du kan deltage i AMU-kurser uden tilkøb af andre ydelser.

Der er mulighed for at søge VEU-godtgørelse på kr. 669,- pr. dag
(=7,4 timer)

Hvis du er ledig:

Før du kan tilmelde dig kurser, skal du have været til cv-samtale i din a-kasse og til samtale med dit jobcenter.

Kontakt din a-kasse for nærmere oplysninger.

Vi forbeholder os ret til ændringer i lovgivníngen.

link_tilmeld