flexpanel-menu-icon

Konflikthåndtering

-går du uden om eller lige ind i dem?

Målgruppe

Enhver konflikt er en tidrøver og i alle ledder af forretningsgangen kan der opstå konflikter, der – hvis de stoppes på den rigtige måde – aldrig udvikler sig til en katastrofe.

Indhold
  • Hvad kendetegner en konflikt?
  • Hvordan optrappes og nedtrappers den?
  • Kender du din personlige konfliktstil?
  • Konfliktløsningsredskaber – enkle teknikker til at håndtere og løse konflikter
  • Målsætningsmetoder til effektiv og målrettet opgaveløsning
Udbytte

Efter kurset har deltagerne:

  • Opnået kompetencer, der løser konflikter på det operationelle niveau
  • Opnået kompetencer, der afdækker kerneproblemstillinger i konflikter og konfliktpotentialet
  • Lært at anvende forskellige konflikthåndteringsmetoder
  • Opnået viden om forskellige konflikttyper i en organisation
  • Fået kendskab til konflikttypers udviklingsforløb