flexpanel-menu-icon

Grundlæggende IT

Et grundlæggende krav i alle jobfunktioner.
Jobrettet forløb nr. 62

40750 Præsentation af tal i regneark 44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer 45565 Brug af pc på arbejdspladsen 46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug 46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug 47215 Opstillinger og layout i tekst 47216 Tastaturbetjening ved brug af 10-fingersystem 47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster 47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 47293 E-mail til jobbrug

05.01.2017 til 31.03.2017
21 dage
Målgruppe

Uddannelsen er målrettet dig, der gerne vil lære det grundlæggende omkring computeren til jobbrug.

Mål

Bliv fortrolig i arbejdet med en computer og få kendskab til de mest anvendte programmer

Indhold
  • Windows 10
  • Internet Explorer
  • Ti-finger system 
  • Microsoft Office 2010/2013
  • Word
  • Excel
  • Powerpoint
  • Outlook
Kursusperiode / forløb

Løbende opstart.

Daglig undervisningstid kl. 8.00 - 15.24.

Kursusform

Vi gennemfører flere kurser samtidig inden for rammerne af et fælles åbent undervisningsmiljø.

Økonomi

Gratis for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Fra kr. 108 - 272 pr. dag for personer i VEU-målgruppen
Mellem kr. 686,- og 718,- pr. dag for personer uden for VEU-målgruppen.

Der kan tilkøbes ekstraydelser, f.eks. særlige materialer, forplejning, personlig sparring/fleksibel læring.

Du kan deltage i AMU-kurser uden tilkøb af andre ydelser.
Der kan være mulighed for VEU-godtgørelse på kr. 679,- pr. dag (= 7,4 lektioner).

Vi tager forbehold for ændringer i lovgivningen.

Yderligere oplysninger

Kursussekretær Pia Havnemark Jensen, tlf.  7352 0253, mail: phj@hhs.dk

link_tilmeld