flexpanel-menu-icon

Administrativ IT/superbruger

Opgradér dine IT-kompetencer
Jobrettet forløb nr. 67

40067 Anvendelse af ESDH til sagsbehandling 40748 Anvendelse af store datamængder i regneark 40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer 40754 Anvendelse af pivot-tabeller 40755 Effektiv anvendelse af teksthandling 40776 Samarbejde om dokumenter 40804 Elektronisk korrektur med PDF 41373 Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer 44337 Oprettelse af database til jobbrug 44340 Oprette brugerflader og udskrifter i database 44346 Design og automatisering af regneark 44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter 44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion 44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer 45782 Integration af data mellem adm. it-systemer 46490 Anvendelse af elektronisk samarbejdsrum på job 47214 Håndtering og strukturering af længere tekster 47215 Opstillinger og layout i tekst 47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger

05.01.2017 til 31.03.2017
Målgruppe

Forløbet henvender sig til nuværende og kommende medarbejdere inden for  den offentlige eller den private sektor, som ønsker at opgradere sine IT-kompetencer.

Mål

Opgradér dine kompetencer med det mål at blive virksomhedens professionelle bruger af relevante it- & kommunikationsværktøjer. Forløbet tilgodeser både dig, som ønsker et brush-up inden for dine nuværende administrative jobfunktioner og dig, som måske har et ønske om at skifte branche og derfor har brug for nye kompetencer inden for it og administration. 

Indhold

Microsoft Office 2010/2013

  • Udvidet Word
  • Udvidet Excel
  • Access
  • Powerpoint
  • Outlook
  • Elektronisk korrektur med PDF
  • Elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH)
Kursusperiode / forløb

Daglig undervisningstid kl. 8.00 - 15.24.

Løbende opstart.

Kursusform

Vi gennemfører flere kurser samtidig inden for rammerne af et fælles åbent undervisningsmiljø.

Økonomi

Gratis for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Kr. 108 - 272 pr. dag for personer i VEU-målgruppen
Mellem kr. 686,- og 718,- pr. dag for personer uden for VEU-målgruppen.

Der kan tilkøbes ekstraydelser, eks. særlige materialer, forplejning, personlig sparring/fleksibel læring.

Du kan deltage i AMU-kurser uden tilkøb af andre ydelser.

Der kan være mulighed for VEU-godtgørelse på kr. 669,- pr. dag
(= 7,4 lektioner).

Vi tager forbehold for ændringer i lovgivningen.

Yderligere oplysninger

Sekretær Pia Havnemark Jensen, tlf.nr. 7352 0253, mail: phj@hhs.dk

link_tilmeld