flexpanel-menu-icon

Administration med salgsfokus

40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 44377 Møde- og konferencetilrettelæggelse 45984 Organisationens strukturelle opbygning 45985 Mål og strategier for administrative medarbejdere 45988 Projektorienteret arbejde 45990 Kvalitetsudvikling af den administrative funktion 47235 Administrationens rolle i salg, indkøb og lager 47236 Administrative opgaver i salgsarbejdet 47248 Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner 47249 Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner 47250 Samtalestyring i kundekontaktfunktioner 47253 Mersalg i kundekontaktfunktioner 47296 Kundeservice i administrative systemer 47298 Referat- og notatteknik 47299 Skriftlig kommunikation – sprog og sprogbrug 47300 Tekster på papir – formulering og opbygning 47302 Virksomhedens sprogpolitik i praksis

10.08.2015 til 30.10.2015
Målgruppe

For dig der vil arbejde med administration, men også har flair for og lyst til at sælge.

Mål

Kurset vil sætte dig i stand til at få indsigt i organisationens strukturelle opbygning og at arbejde med kvalitetsudvikling, især på områderne kundeservice og administration, men også på salg.

Indhold

Du vil blive præsenteret for skriftlig kommunikation, notatteknik og mødetilrettelæggelse, projektorienteret arbejde og kundeservice samt forskellige teknikker til brug ved kundekontakt i din virksomhed.

Kursusperiode / forløb

7. april - 26. juni 2015.
Daglig undervisningstid kl. 8.00 - 15.24.

Løbende opstart.

Kursusform

Vi gennemfører flere kurser samtidig inden for rammerne af et fælles åbent undervisningsmiljø.

Økonomi

Gratis for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Kr. 184,- pr. dag for personer i VEU-målgruppen
Mellem kr. 686,- og 718,- pr. dag for personer uden for VEU-målgruppen.

Der kan tilkøbes ekstraydelser, eks. særlige materialer, forplejning, personlig sparring/fleksibel læring.

Du kan deltage i AMU-kurser uden tilkøb af andre ydelser.
Der kan være mulighed for VEU-godtgørelse på kr. 662,- pr. dag (=8 lektioner).

Vi tager forbehold for ændringer i lovgivningen.

Yderligere oplysninger

Sekretær: Louise Meyer Omby   tlf. nr.: 7352 0209   mail: lmo@hhs.dk

link_tilmeld