flexpanel-menu-icon

Den vejledende kunderådgiver

40749 Effektiv anvendelse af e-mail- og kalendersystemer 47247 Kvalitet og kundeservice i kundekontaktfunktioner 47248 Samtaler og kundetyper i kundekontaktfunktioner 47249 Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner 47250 Samtalestyring i kundekontaktfunktioner 47252 Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner 47255 Produktvejledning i kundekontaktfunktioner

10.08.2015 til 30.10.2015
Målgruppe

Nuværende eller kommende kunderådgivere, der hver dag skal kunne skifte kommunikationsform mange gange.

Indhold

Kursuspakken giver dig det bedst mulige grundlag for, på kortest mulige tid, at pejle dig ind på kundernes forventninger gennem en respektfuld og effektiv spørgeteknik.

Du vil lære, hvordan konflikter i vanskelige samtaler kan forebygges eller opløses.

Kursusperiode / forløb

Daglig undervisningstid kl. 8.00 - 15.24.

Løbende opstart.

Kursusform

Vi gennemfører flere kurser samtidig inden for rammerne af et fælles åbent undervisningsmiljø.

Økonomi

Gratis for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Kr. 184,- pr. dag for personer i VEU-målgruppen
Mellem kr. 686,- og 718,- pr. dag for personer uden for VEU-målgruppen.

Der kan tilkøbes ekstraydelser, eks. særlige materialer, forplejning, personlig sparring/fleksibel læring.

Du kan deltage i AMU-kurser uden tilkøb af andre ydelser.
Der kan være mulighed for VEU-godtgørelse på kr. 662,- pr. dag (= 7,4 lektioner).

Vi tager forbehold for ændringer i lovgivningen.

Yderligere oplysninger

Sekretær: Louise Meyer Omby   tlf. nr.: 7352 0209   mail: lmo@hhs.dk

link_tilmeld