flexpanel-menu-icon

Grundlæggende administration

40370 Lean i administrative funktioner 44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer 45965 Placering af resultat- og balancekonti 45969 Daglig registrering i økonomistyringsprogram 45985 Mål og strategier for administrative medarbejdere 45986 Arbejdsplanlægning i den administrative funktion 45990 Kvalitetsudvikling af den administrative funktion 46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug 47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster 47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 47293 E-mail til jobbrug 47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde 47298 Referat- og notatteknik 47299 Skriftlig kommunikation – sprog og sprogbrug 47300 Tekster på papir – formulering og opbygning 47302 Virksomhedens sprogpolitik i praksis 47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport

10.08.2015 til 30.10.2015
Målgruppe

Medarbejderen der ønsker uddannelse og indsigt i administration.

Indhold

Kurset består af lige dele administration-salg-udvikling, IT og regnskab.

Du vil blive præsenteret for mål og strategier for administrative medarbejdere, skriftlig kommunikation og tekstformulering, elementær brug af regneark samt brug af internettets mange muligheder.

På regnskabsdelen vil du kunne lære at behandle kontotyper og kasserapporter, du kan lære fakturahåndtering og andre vigtige funktioner inden for virksomhedens regnskab. 

Kursusperiode / forløb

Daglig undervisningstid kl. 8.00 - 15.24.

Løbende opstart.

Kursusform

Vi gennemfører flere kurser samtidig inden for rammerne af et fælles åbent undervisningsmiljø.

Økonomi

Gratis for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Kr. 184,- pr. dag for personer i VEU-målgruppen
Mellem kr. 686,- og 718,- pr. dag for personer uden for VEU-målgruppen.

Der kan tilkøbes ekstraydelser, f.eks. særlige materialer, forplejning, personlig sparring/fleksibel læring.

Du kan deltage i AMU-kurser uden tilkøb af andre ydelser.
Der kan være mulighed for VEU-godtgørelse på kr. 662,- pr. dag (=7,4 timer).

Vi tager forbehold for ændringer i lovgivningen.

Yderligere oplysninger

Sekretær: Louise Meyer Omby   tlf. nr.: 7352 0209   mail: lmo@hhs.dk

link_tilmeld