flexpanel-menu-icon

Kommunikations- og administrationsmedarbejder

44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer 44377 Møde- og konferencetilrettelæggelse 44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner 44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd 45987 Projektudvikling og gennemførelse 45988 Projektorienteret arbejde 47297 Kommunikation og feedback i administrativt arbejde 47298 Referat- og notatteknik 47299 Skriftlig kommunikation - sprog og sprogbrug 47300 Tekster på papir - formulering og opbygning 47302 Virksomhedens sprogpolitik i praksis

10.08.2015 til 30.10.2015
Målgruppe

For alle, der arbejder med eller skal arbejde med kommunikation i bredeste forstand.

Mål
  • At lære at mestre de nyeste redskaber inden for kommunikation og administration.
  • At blive virksomhedens moderne kommunikations- og administrations- medarbejder.
Indhold

En moderne kommunikations- og administrationsmedarbejder skal kunne langt mere end for få år siden.

Engelsk er blevet det dominerende, internationale handelssprog, og vi bruger elektroniske værktøjer til alt fra udarbejdelse af præsentationer til markedsføring via internettet. 

Kursusperiode / forløb

Daglig undervisningstid kl. 8.00 - 15.24.

Løbende opstart.

Kursusform

Vi gennemfører flere kurser samtidig inden for rammerne af et fælles åbent undervisningsmiljø.

Økonomi

Gratis for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Kr. 184,- pr. dag for personer i VEU-målgruppen
Mellem kr. 686,- og 718,- pr. dag for personer uden for VEU-målgruppen.

Der kan tilkøbes ekstraydelser, f.eks. særlige materialer, forplejning, personlig sparring/fleksibel læring.

Du kan deltage i AMU-kurser uden tilkøb af andre ydelser.
Der kan være mulighed for VEU-godtgørelse på kr. 662,- pr. dag (=7,4 timer).

Vi tager forbehold for ændringer i lovgivningen.

Yderligere oplysninger

Sekretær: Louise Meyer Omby   tlf. nr.: 7352 0209   mail: lmo@hhs.dk

link_tilmeld