flexpanel-menu-icon

Salgskonsulenten

Følgende amu-fag indgår:

40337 Opbygning/anv. af kundedatabase i CRM-system 40338 Anvendelse af forhnadlingsteknik i detailhandlen 40477 Kreativitet i grafisk produktion - grafisk design 40995 Nye kunder via viral markedsføring 44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner 44478 Reklamtionshåndtering 45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen 45953 E-markedsføring og reklameindsats 46472 Personligt salg - kundens behov og løsninger 47189 Online kundeservice og -rådgivning 47249 Telefonisk problemløsning i kundekontaktfunktioner 47252 Telefonisk salg i kundekontaktfunktioner 47296 Kundeservice i administrative funktioner 47347 Sociale medier som kommunikationskanal i detail

22.05.2017 til 29.06.2017
Mål

Forløbet klæder dig på i forhold til de mangfoldige kompetencer, som den attraktive salgskonsulent inden for B2B-handel skal have.

Indhold

Kurset giver dig viden om forskellige teknikker i salgssituationen samt indblik i forskellige salgsmuligheder.

Du får desuden kendskab til behandling af kunder pr. telefon, herunder reklamationshåndtering.

Udbytte

Du får kendskab til salgsteknikker og håndtering af salgssituationer samt reklamationshåndtering.

Kursusperiode / forløb

Daglig undervisningstid kl. 8.00 - 15.24.

Kursusform

Holdundervisning med en vekselvirkning mellem tavle og gruppeopgaver.

Økonomi

Gratis for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Fra 108 til kr. 184,- pr. dag for personer i VEU-målgruppen
Mellem kr. 686,- og 718,- pr. dag for personer uden for VEU-målgruppen.

Der kan tilkøbes ekstraydelser, f.eks. særlige materialer, forplejning, personlig sparring/fleksibel læring.

Du kan deltage i AMU-kurser uden tilkøb af andre ydelser.

Der kan være mulighed for VEU-godtgørelse på kr. 679 pr. dag (=8 lektioner).

Vi tager forbehold for ændringer i lovgivningen.

Yderligere oplysninger

Sekretær: Louise Meyer Omby   tlf. nr.: 7352 0209   mail: lmo@hhs.dk

link_tilmeld