flexpanel-menu-icon

Styrk din kundeservice og få et bedre salg

13.09.2016 til 25.10.2016
Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, som arbejder med kundeservice i detailhandlen og gerne vil blive endnu bedre til kundeservice samt opleve et bedre salg.

Mål

Efter kurset kan du

  • yde kundeservice, der opfylder din butiks serviceprofil og servicekoncept.

  • ved dit sprogbrug matche de enkelte kundetyper og dermed give kunden en god indkøbsoplevelse.

  • mærke hvilken betydning kundeservicen har i forhold til butikkens omsætning og indtjening.
Indhold

Vi arbejder med teknikker i kundeservicen samt de forskellige kundetyper og salgssituationer.

Teknikkerne træner vi ved hjælp af øvelser.

I kundeservicen arbejder vi ud fra, hvordan den kan passe til butikkens serviceprofil og servicekoncept.

Dit udbytte af kurset

  • du kan yde en bedre kundeservice, som passer til din butiks serviceprofil

  • du kan ved din sprogbrug og adfærd matche den enkelte kundetype og dermed give en god kundeoplevelse.

  • du bliver mere bevidst på, hvad dit salg betyder for butikkens omsætning og indtjening.

  • du kan vurdere kundens forventninger til god service.
Kursusperiode / forløb

Inden kurset bliver du afklaret, da vi forventer, du har et kendskab til kundeservice.

Kursusdagene er delt op i 4 undervisningsdage.

Dag 1 - 13. september 2016
Dag 2 - 27. september 2016
Dag 3 - 11. oktober 2016
Dag 4 - 25. oktober 2016

Undervisningen foregår i tidsrummet kl. 8.00 - 9.45 på Udviklingscenter Syd.

Underviser: Alex Bødiker, Udviklingscenter Syd.

Kursusform

Kurset foregår i vekselvirkning mellem oplæg og øvelser.

Økonomi

Deltagergebyr
kr. 108,- for personer i VEU-målgruppen
kr. 554,- for personer uden for VEU-målgruppen

Du kan deltage i amu-kurser uden tilkøb af andre ydelser.

Du har mulighed for at søge VEU-godtgørelse, som et pt. udgør kr. 669 pr. dag.

Tilmelding
Tilmeldingsfrist: 26. august 2016. Afklaring finder sted i ugerne 35 og 36.

Tilmeldingen foregår på www.efteruddannelse.dk
Søg på kviknr. kphjkun116.

Spørgsmål til tilmeldingen sker til sekretær Pia Havnemark Jensen,
direkte tlf.nr. 7352 0253, mail: phj@hhs.dk 

Kurset er tilrettelagt ud fra amu-fag 45350 Kundeservice i detailhandlen. Afklaring er en forudsætning for deltagelse.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål til kurset kontakt konsulent Sonja Wølke, direkte 7352 0283 eller pr. mail sw@hhs.dk