flexpanel-menu-icon

Ledelse i praksis

27.10.2016 til 19.12.2016
Målgruppe

Faget 'Ledelse i praksis' giver dig mulighed for at holde et spejl op og kigge med udviklingsorienterede øjne på din egen ledelsespraksis.

Du får en forståelse af ledelse, som bygger på moderne og praksisnære ledelsesteorier, ledelsesværktøjer og ledelsesstile.

Du får indsigt i dine egne adfærdsmæssige, kommunikationsmæssige og ledelsesmæssige styrker og svagheder, og du bliver dermed i stand til at udvikle din egen praksis på en struktureret måde.

Indhold

Du får igennem teoretiske oplæg og afprøvning af værktøjer i praksis indsigt i egne adfærdsmæssige, kommunikationsmæssige og ledelsesmæssige styrker og svagheder.

Du får muligheden for at vokse som menneske.

Du opnår indsigt i, hvordan du kan opstille handlingsplaner for din egen ledelsesmæssige udvikling og læring.

Du bliver klædt på til at vurdere, hvilke af fagets teoretiske redskaber, der er relevante at tage i anvendelse i konkrete situationer i din hverdag.

Fagmodulet er et af de obligatoriske grundmodul i Akademiuddannelsen (AU) i Ledelse.

Følgende emner bliver gennemgået: 

 • Ledelsesteori
 • Personlig lederstil og -udvikling
 • Kommunikation
 • Lærings- og udviklingsprocesser
 • Konflikthåndtering

Eksamensform
Mundtlig prøve med udgangspunkt i en to siders erhvervscase med ekstern censur. Erhvervscasen kan være en situation fra egen hverdag.

Kursusperiode / forløb
Studieforberedende fag 5. samt 10. oktober 2016

Kurset ruster dig til at håndtere de krav, du vil møde på akademistudiet, om at læse og skrive fagligt og arbejde metodisk. Du lærer fx om litteratursøgning, kildekritik og undersøgelsesdesign.
Målet med kurset er at forbedre dit grundlag for at gennemføre en akademiuddannelse

Kurset omfatter en række emner inden for studieteknik og projektarbejde:

 • Motivation og læringsprocesser
 • Faglig læsning og skrivning, mundtlig formidling
 • argumentationsmodel
 • Notatteknik og MindMap
 • Litteratursøgning, kildekritik og kildehenvisning
 • Projektarbejde
 • Videnskabsteori, metode og undersøgelsesdesign

Kurset afslutter vi ikke med eksamen, men vi udsteder kursusbevis.

Akademifaget Ledelse i praksis gennemfører vi efter følgende forløb:

Dag 1 - 27. oktober
Dag 2 - 03. november
Dag 3 - 11. november
Dag 4 - 17. november
Dag 5 - 24. november
Dag 6 - 01. december
Dag 7 - 08. december
Dag 8 - 12. december

Eksamen: 19. december 2016. Tidspunkt oplyses under kurset.

Undervisningstid: kl. 8.00 - 15.15.

Kursusform

Kurset er både med oplæg og opgaveløsning samt hjemmeopgaver.

Økonomi

Deltagergebyr

kr. 12.400,-.

Tager du uddannelsen som fuldtidsstudie kan du søge Statens Voksenuddannelsesstøtte til uddannelsen. Se mere på www.svu.dk

 

Yderligere oplysninger

Sekretær Pia Havnemark Jensen
tlf. 7352 0253
eller mail: phj@hhs.dk