flexpanel-menu-icon

Erhvervsøkonomi

- til dig som vil forstå helheden i virksomhedens økonomi

03.11.2016 til 21.12.2016
Målgruppe

Til dig, som vil opnå en teoretisk og praktisk helhedsforståelse af centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocceser samt indsigt i erhvevsøkonomiske løsningsmodeller og metoder.

Det er en forudsætning, at du deltager i indledningsfaget "matematik med økonomistyring i praksis".

 

Indhold

Du opnår udviklingsbaseret viden om og skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode i forhold til:

 • Baggrunden for virksomhedens efterspørgselsforhold
 • Afsætningsbegrebet, herunder handlingsparameterindsats
 • Markeds- og konkurrenceformer, herunder prisdifferentiering
 • Centrale omkostningstypers karakteristika
 • Optimering af virksomhedens indtjening med fast og fleksibel kapacitet
 • Totalbudgettets bestanddele og sammenhængen mellem disse
 • Beregning og vurdering af forskellige investeringers rentabilitet
 • Beregning og vurdering af forskellige finansieringsforslag

Du lærer at anvende centrale metoder og redskaber til at udarbejde:

 • afsætningsplaner under hensyntagen til kapacitet og markedsforhold
 • resultat-, balance- og likviditetsbudget samt vurdering af disse
 • investeringskalkuler inkl. følsomhedsbetragtninger
 • forslag til valg af finansiering
 • praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for central erhvervsøkonomi

Du lærer at anvende centrale metoder og redskaber til at udarbejde:

 • afsætningsplaner under hensyntagen til kapacitet og markedsforhold
 • resultat-, balance- og likviditetsbudget samt vurdering af disse
 • investeringskalkuler inkl. følsomhedsbetragtninger
 • forslag til valg af finansiering

Udbytte

Efter kurset kan du:

 • Fagligt og tværfagligt samarbejde inden for praktisk erhvervsøkonomi
 • I struktureret samennhænge tilegne dig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervsøkonomi
Kursusperiode / forløb

 

Vi begynder torsdag den 3. november 2016. De efterfølgende undervisningsdage er onsdage i perioden 9. november - 21. december 2016 fra kl. 8.00 - 15.15.

Uddannelsen slutter af med en eksamen i januar 2017.
Tidspunktet oplyses første kursusdag.

Faget er normeret til 10 ETCS-point.

Yderligere oplysninger

Sekretær Pia Havnemark Jensen, tlf. 7352 0253 eller mail: phj@hhs.dk

Kursusform

En vekselvirkning mellem oplæg og opgaveløsning.
Der er opgaveløsning fra gang til gang.

Økonomi

Deltagergebyr

kr. 8.400 inkl. eksamen og bøger.

Er du ledig, skal du have en aftale med Jobcentret eller din A-kasse.