flexpanel-menu-icon

Human Resource Management

28.03.2017 til 16.05.2017
Målgruppe

Medarbejdere som arbejder med HR og gerne vil opnå kompetence til at varetage HR-opgaver og processer

Indhold

Viden og forståelse 

 • Skal inden for Human Resource Management-området eller i et bredere perspektiv på fagområdet have udviklingsbaseret viden om praksis og central anvendt teori og metode. 
 • Skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode samt kunne forstå HR funktionens anvendelse af teori og metode.  

Færdigheder 

 • Skal kunne anvende centrale metoder og redskaber samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for HRM området. 
 • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og opstille samt vælge løsningsmuligheder. 
 • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for HRM området til samarbejdspartnere og brugere 
 • Skal kunne anskue/forholde/relatere/ HR funktioner til en given kontekst  

Kompetencer 

 • Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer inden for HRM området. 
 • Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i relation til HRM processer i organisationen. 
 • Skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen praksis inden for HRM området. 
 • Human Resource Management i strategisk perspektiv 
 • Tiltrækning og rekruttering af medarbejdere 
 • Udvikling og fastholdelse af medarbejdere 
 • Afvikling af medarbejdere 
 • HRM i Global og lokal perspektiv 
Kursusperiode / forløb

Kursusdatoer: 28/3, 4/4, 5/4, 18/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5

Eksamen: 22. maj 2017

 

Kursusform

Undervisningen er en vekselvirkning mellem tavleundervisning og opgaveløsning.

Økonomi

Deltagergebyr

kr. 12.400.

Tager du uddannelsen som fuldtidsstudie, kan du søge Statens Voksenuddannelsesstøtte til uddannelsen.

Se mere på www.svu.dk

 

Yderligere oplysninger

Kontakt sekretær Pia Havnemark Jensen, tlf. 7352 0253, mail: phj@hhs.dk.

Tilmelding

Tilmelding 14 dage før kursusstart. Hent tilmeldingsblanket her