flexpanel-menu-icon

Økonomistyring i praksis 1/17

01.02.2017 til 29.03.2017
Målgruppe

Til dig, som vil omsætte den teoretiske viden fra erhvervsøkonomi til praktisk anvendelse.

Indhold

Den studerende skal opnå udviklingsbaseret viden om og skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode i forhold til: 

 • Sammenhænge mellem de teoretiske modeller og praksis 
 • Totalbudgettets bestanddele, såvel verbalt som talmæssigt 
 • Anvendelsen af nøgletal som styringsværktøj (KPI´s) 
 • Intern budgetopfølgning, herunder standardbegrebet 
 • Intern økonomirapportering i forhold til forskellige interessenter 
 • Investeringsbeslutninger i praksis 
 • Finansieringsbeslutninger i praksis 

Den studerende skal kunne anvende centrale metoder og redskaber til at: 

 • Udarbejde et periodeopdelt resultat-, balance- og likviditetsbudget 
 • Udarbejde en verbal beskrivelse af budgetforudsætninger 
 • Beskrive et budgets realisme og usikkerhed 
 • Definere relevante Key Performance Indicators for virksomheden 

Fra teori til praksis 

 • Budget og budgetkontrol 
 • Intern økonomirapportering 
 • Investering – herunder optimal levetid og differensinvesteringer 
 • Finansiering 
 • Inddragelse af studie- og fagrelevant praksis
Kursusperiode / forløb

Kurset er 9 dage, som fordeler sig i perioden onsdage fra 
den 1. februar -  29. marts 2017 fra kl. 8.00 - 15.30.


Uddannelsen slutter med en eksamen i 31. marts 2017.

Kursusform

En vekselvirkning mellem oplæg og opgaveløsning.

Økonomi

Deltagergebyr

kr. 8.400 inkl. eksamen og bøger.
Er du ledig, skal du have en aftale med Jobcentret eller din A-kasse.

Du kan søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Se mere om regler på
www.svu.dk

Yderligere oplysninger

Sekretær Pia Havnemark Jensen
tlf. 7352 0253
mail: phj@hhs.dk