flexpanel-menu-icon

IT-ajourføring

Opdater dine IT-kompetencer


Jobrettet forløb nr. 235

40750 Præsentation af tal i regneark44373 Anvendelse af præsentationsprogrammer47215 Opstillinger og layout i tekst47217 Indskrivning og formatering af mindre tekster47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger

05.01.2017 til 31.03.2017
Målgruppe

Forløbet henvender sig til personer, der ønsker en opgradering og ajourføring af Word, Excel og Powerpoint i den nyeste version af Officepakken.

Mål

Opgradér dine IT-kompetencer i de nye versioner af Office-pakken

Bliv ajourført med de nyeste funktioner og opgraderinger inden for programmerne Word, Excel og Powerpoint. Forløbet tilgodeser både dig, som ønsker et brush-up inden for dine nuværende IT-kompetencer, og for dig som ønsker at opgradere fra en tidligere version. 

Indhold

Microsoft Office 2010/2013

  • Word
  • Excel
  • Powerpoint
Kursusperiode / forløb

Daglig undervisningstid kl. 8.00 - 15.24.

Løbende opstart.

Kursusform

Vi gennemfører flere kurser samtidig inden for rammerne af et fælles åbent undervisningsmiljø.

Økonomi

Gratis for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Kr. 108 - 272 pr. dag for personer i VEU-målgruppen
Mellem kr. 686,- og 718,- pr. dag for personer uden for VEU-målgruppen.

Der kan tilkøbes ekstraydelser, eks. særlige materialer, forplejning, personlig sparring/fleksibel læring.

Du kan deltage i AMU-kurser uden tilkøb af andre ydelser.

Der kan være mulighed for VEU-godtgørelse på kr. 669,- pr. dag
(= 7,4 lektioner).

Vi tager forbehold for ændringer i lovgivningen.

Yderligere oplysninger

Sekretær Pia Havnemark Jensen, tlf.nr. 7352 0253, mail: phj@hhs.dk

link_tilmeld