flexpanel-menu-icon

Superbruger regneark

Bliv superbruger i Excel
Jobrettet forløb nr. 238

40748  Anvendelse af store datamængder i regneark 40754  Anvendelse af pivot-tabeller 41373  Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer 44346  Design og automatisering af regneark 45782  Integration af data mellem adm. it-systemer 47218  Anvendelse af regneark til enkle beregninger

 

 

05.01.2017 til 31.03.2017
Målgruppe

Forløbet henvender sig til personer med kendskab til regneark på brugerniveau, der ønsker en opgradering med de mere avancerede funktioner og muligheder Excel.

Mål

Opgradér dine kompetencer med det mål at blive virksomhedens professionelle bruger af Excel. 

Indhold

Excel 2010/2013

Du lærer at:

  • oprette regneark med enkle formler
  • redigere i eksisterende regneark
  • formatere regnearksopstillinger 
  • udtrække oplysninger på baggrund af store regneark til viderebearbejdning
  • analysere store datamængder ved hjælp af pivot-tabeller
  • arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs af flere regneark
  • automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter
  • genanvende og integrere data mellem flere administrative it-systemer
Kursusperiode / forløb

Daglig undervisningstid kl. 8.00 - 15.24.

Løbende opstart.

Kursusform

Vi gennemfører flere kurser samtidig inden for rammerne af et fælles åbent undervisningsmiljø.

Økonomi

Gratis for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Kr. 108 - 272 pr. dag for personer i VEU-målgruppen
Mellem kr. 686,- og 718,- pr. dag for personer uden for VEU-målgruppen.

Der kan tilkøbes ekstraydelser, eks. særlige materialer, forplejning, personlig sparring/fleksibel læring.

Du kan deltage i AMU-kurser uden tilkøb af andre ydelser.

Der kan være mulighed for VEU-godtgørelse på kr. 669,- pr. dag
(= 7,4 lektioner).

Vi tager forbehold for ændringer i lovgivningen.

Yderligere oplysninger

Sekretær Pia Havnemark Jensen, tlf.nr. 7352 0253, mail: phj@hhs.dk

link_tilmeld