flexpanel-menu-icon

Bogholderi

- Jobrettet forløb nr. 241

Følgende amu-mål indgår i uddannelsen:

40007   Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen40008   Årsafslutning af bogholderiet45969   Daglig registrering i et økonomisystem47218   Anvendelse af regneark til enkle beregninger47379   Udarbejdelse og afstemning af lønsedler47381   Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport47382   Anvendelse af periodisk beregning og registrering

23.05.2017 til 20.06.2017
14 dage
Målgruppe

Kurset er til dig, der ønsker at arbejde med bogholderi eller ajourføre din viden om regnskabsmæssige forhold.

Mål

Du skal arbejde med:

 • opgørelse af virksomhedens periode- eller årsresultat
 • resultatopgørelse og balancekonti
 • efterposteringer
 • enkle regnskabsopstillinger
 • økonomistyringsprogram
 • enkle formler og redigere i eksisterende regneark
 • afstemning af lønbogholderiet
 • registrere dagligt forekommende bilag til finansbogholderiet
 • udarbejde en kasserapport
 • beregne og registrere moms
 • bogføring af løn
Indhold

I forløbet lærer du:

 • Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen
 • Årsafslutning af bogholderiet
 • Daglig registrering i et økonomisystem
 • Anvendelse af regneark til enkle beregninger
 • Udarbejdelse og afstemning af lønsedler
 • Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport
 • Anvendelse af periodisk beregning og registrering

 

Kursusperiode / forløb

14 dage med en vekselvirkning mellem oplæg og egentræning.

Kursusform

Kurset er et fuldtidsstudie. Daglig undervisningstid kl. 8.00 - 15.24. Onsdage er undervisningsfrie.

Vores undervisere kommer fra det private erhverv og kan dermed bidrage med erfaring derfra.

Økonomi

Deltagerpris for hele forløbet

Målgruppe kr. 3.896.

Uden for målgruppe kr. 17.248.

Du kan deltage i AMU-kurser uden tilkøb af andre ydelser.

Der er mulighed for at søge VEU-godtgørelse på kr. 679,- pr. dag
(=7,4 timer)

Hvis du er ledig:

Før du kan tilmelde dig kurser, skal du have været til cv-samtale i din a-kasse og til samtale med dit jobcenter.

Kontakt din a-kasse for nærmere oplysninger.

link_tilmeld