flexpanel-menu-icon

Projektleder

Jobrettet forløb nr. 60

40593 Lederens projektplanlægning40594 Projektledelse43572 Ledelse af forandringsprocesser43575 Lederens forhandlingsteknik45971 Resultatbudgettering45987 Projektudvikling og gennemførelse45988 Projektorienteret arbejde45989 Udarbejdelse af projektrapporter

 

 

20.03.2017 til 28.04.2017
20 dage
Målgruppe

Forløbet er for dig, der gerne vil lære, hvad god projektledelse er og få trænet i at varetage projektlederrollen i gennemførelsen af projekter på operationelt niveau.

Mål

Uddannelsen giver dig værktøjer til at planlægge, organisere og følge op på projektstatus samt ressourcestyring.

Indhold
 • Projektledelse
 • Projektudvikling og gennemførelse
 • Lederens projektplanlægning
 • Ledelse af forandringsprocesser
 • Lederens forhandlingsteknik
 • Resultatbudgettering
Kursusperiode / forløb
20. - 22. marts  Lederens forhandlingsteknik
27. og 31. marts     Resultatbudgettering 
29. og 30. marts Udarbejdelse af projektrapporter
03. - 05. april Ledelse af forandringsprocesser
06. - 07. april Projektorienteret arbejde
18. - 20. april Projektledelse
24. - 26. april Lederens projektplanlægning
27. - 28. april Projektudvikling og gennemførelse


Undervisningstiden er hver dag kl. 8.00 - 15.24.

Kursusform

En vekselvirkning mellem oplæg og egentræning

Økonomi

Gratis for ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.

Fra kr. 108 - 184 pr. dag for personer i VEU-målgruppen
Mellem kr. 686,- og 718,- pr. dag for personer uden for VEU-målgruppen.

Der kan tilkøbes ekstraydelser, eks. særlige materialer, forplejning, personlig sparring/fleksibel læring.

Du kan deltage i AMU-kurser uden tilkøb af andre ydelser.
Der kan være mulighed for VEU-godtgørelse på kr. 679,- pr. dag (=8 lektioner).

Vi tager forbehold for ændringer i lovgivningen.

Yderligere oplysninger

Sekretær: Louise Meyer Omby, tlf. nr.: 7352 0209, mail: lmo@hhs.dk


Udbytte:

Efter kurset:

 • Kan du anvende optimal projektstyringsmodel med afsæt i den aktuelle opgave, organisation, kultur og ressourcemæssige situation og kan identificere og beskrive projektets rammer, mål, faser og succeskriterier
 • Kan du udarbejde handlingsplan for alle faser i et projekt inkl. hoved- og delmål.
 • Kan du identificere projektlederens og projektdeltagernes roller, kompetencer og ansvarsområder, varetage relevant kommunikation i forhold til projektets interessenter og samt internt i projektgruppen og sikre teamudvikling, motivation og samspil i projektorganisationen
 • Har du fået kendskab til lederrollen og hvilke krav, du skal opfylde, for at kunne agere som sparringspartner
 • Har du opbygget færdigheder i forskellige spørge- og lytte teknikker og bliver bevidst om din foretrukne forhandlingsstil
 • Har du arbejdet med resultatbudgetter med udgangspunkt i aktivitetsbudgetter og kapacitetsbudgetter, herunder vurdere effekten af ændringer i budgetforudsætningerne og deres påvirkning af resultatet
link_tilmeld