flexpanel-menu-icon

Digital markedsføring - Overbygning

Akademisk overbygning til kurserne "Digital salg og markedsføring" og "Webmedarbejder"

28.11.2016 til 02.12.2016
Akademi
5 dage
dag
Målgruppe

Kurset er for dig, der har gennemført enten "Digital salg og markedsføring" eller "Webmedarbejder" på AMU-niveau eller som har praktisk og teoretisk erfaring der svarer til uddannelsen. Dette kan evt. afgøres gennem en individuel kompetencevurdering. 

Mål

Målet er, at du efter endt uddannelse kan varetage virksomhedens digitale markedsføring på et niveau, der svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan foretage begrundede valg af metoder, arbejde systematisk og analysere og vurdere resultaterne af din indsats.

Indhold

Du bliver godt rustet til at deltage i tværgående teams i forbindelse med virksomhedens arbejde med digital markedsføring. Du kender de juridiske rammer og grænser, og du forstår at benytte webstatistik og brugertests.

Følgende hovedemner er i uddannelsen:

  • Digital strategi
  • Målsætninger og KPI (key performance indicators)
  • Webanalyse
  • Konvertering og konverteringsoptimering
  • Usability og brugertests
  • Søgemaskineoptimering
  • Digital reklame og annoncering
  • Relevant jura
  • Konceptudvikling til mobile enheder
  • Sociale medier

 

Kursusperiode / forløb

5 kursusdage kl 9.00 - 15.30 + eksamen:

Kursusdagene løber over 5 sammenhængende dage. Tempo og niveau er højt og der vil være hjemmearbejde og læsning. 

Herefter 14 dage til opgaveskrivning og en uge til eksamensforberedelse.

Der er afsat 30 minutter til eksaminering, hvoraf ca. 10 minutter går til votering og karaktergivelse. 

Kursusform

Kurset er baseret på praktisk arbejde, som delvist er forberedt hjemmefra og delvist gennemarbejdes via cases og opgaver i fællesskab. 

Eksamen foregår efter aflevering af opgave på 6 normalsider og præsentation af et produkt, eksempelvis en analyse, en video, et diasshow el.l.

 

Økonomi

Kurset koster XXXXX for 5 dages deltagelse og eksamen.

Derudover skal du have læst bogen "Online Marketing - Den store Grundbog" af bl.a. Anders Hingeberg og "Don't make me think" af Steve Krug. (Engelsk, men let forståelig)

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål, skal du endelig kontakte os. 

Spørgsmål vedr. uddannelsens indhold og niveau bedes rettet til Nete Kaasen på nka@hhs.dk eller tlf. 21 59 99 87

Spørgsmål vedr. tilmelding og betaling bedes rettet til Pia Havnemark Jensen på phj@hhs.dk eller tlf. 73 52 02 53