flexpanel-menu-icon

Social Media Manager

Akademiuddannelse i markedsføring på sociale medier

07.09.2017 til 16.11.2017
Akademi
10 dage
dag
Målgruppe

Kurset er for dig, der har grundlæggende teoretisk og praktisk forståelse for markedsføring på sociale medier. Er du helt nybegynder, bør du starte med et kursus på AMU-niveau og efterfølgende tage akademiuddannelsen som overbygning, dvs. på halv tid. 

Mål

Målet er, at du efter endt uddannelse kan varetage virksomhedens markedsføring på sociale medier på et niveau, der svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan foretage begrundede valg af metoder, arbejde systematisk og analysere og vurdere resultaterne af din indsats.

Indhold

Du bliver godt rustet til at deltage i tværgående teams i forbindelse med virksomhedens arbejde med markedsføring på sociale medier. 

Følgende hovedemner er i uddannelsen:

  • Forskellige platforme til markedsføring
  • Branding og storytelling
  • Content marketing og sociale medier
  • Facebooks algoritme og organisk rækkevidde
  • Betalt rækkevidde
  • Mobile brugere
Udbytte

Når du er færdig med uddannelsen, er du i stand til at håndtere virksomhedens markedsføring på sociale medier, du kender til og kan anvende forskellige metoder til at opnå øget synlighed og du kan lave betalt annoncering. Du ved, hvordan du opnår størst mulig rækkevidde uden omkostninger, du kender lovgivningen og Facebooks regler for markedsføring. Sidst men ikke mindst kan du forholde dig kritisk til metoder og foretage begrundede valg.

Kursusperiode / forløb

10 kursusdage fra 9.00 - 15.30 + eksamen:

Kursusdagene løber over 5 enkeltdage fordelt på fem uger - herefter 5 sammenhængende dage.

Herefter 14 dage til opgaveskrivning og en uge til eksamensforberedelse.

Kursusform

Kursets første fem dage koncentrerer sig om teorien. Der vil være en del læsning til hver gang, hvorefter stoffet gennemgåes i fællesskab. 

Kursets sidste fem dage afvikles samlet, og vil være baseret på praktisk arbejde, som delvist er forberedt hjemmefra og delvist gennemarbejdes via cases og opgaver i fællesskab.

(Det er muligt at tage kurset på halv tid, hvis man har en forudgående AMU-uddannelse. Derfor kan der på 2. del af denne uddannelse være flere kursister med)

Eksamen varer 30 minutter, hvoraf de ti går til votering og karaktergivning. Eksamen bygger på en skriftlig opgave på 6 normalsider samt et praktisk produkt, evt. i form af en analyse, et diasshow el.l.

Økonomi

Prisen for uddannelsen er XXXXXX

Du skal bruge bøgerne "Storytelling - Branding i praksis" af bl.a. Klaus Fog og "Den perfekte storm" af Peter Svarre. 

Der vil desuden blive udleveret materiale der skal læses i løbet af uddannelsen. 

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål, skal du endelig kontakte os. 

Spørgsmål vedr. uddannelsens indhold og niveau bedes rettet til Nete Kaasen på nka@hhs.dk eller tlf. 21 59 99 87

Spørgsmål vedr. tilmelding og betaling bedes rettet til Pia Havnemark Jensen på phj@hhs.dk eller tlf. 73 52 02 53

VIGTIGT: Det er en rigtig god ide, at du medbringer egen computer. Det gør det lettere at arbejde med konkrete opgaver her og derhjemme.