flexpanel-menu-icon

Social Media Manager - Overbygning

Overbygning til AMU-uddannelserne "Sociale Medier" og "Digital salg og markedsføring"

24.10.2016 til 28.10.2016
Akademi
5 dage
dag
Målgruppe

Kurset er for dig, der har gennemført enten "Sociale Medier" eller "Digital salg og markedsføring" på AMU-niveau eller har en teoretisk og praktisk erfaring på samme niveau. (Det sidste kræver en individuel kompetencevurdering)

Mål

Målet er, at du efter endt uddannelse kan varetage virksomhedens markedsføring på sociale medier på et niveau, der svarer til en kort videregående uddannelse. Du kan foretage begrundede valg af metoder, arbejde systematisk og analysere og vurdere resultaterne af din indsats.

Indhold

Du bliver godt rustet til at deltage i tværgående teams i forbindelse med virksomhedens arbejde med markedsføring på sociale medier. 

Følgende hovedemner er i uddannelsen:

  • Forskellige platforme til markedsføring
  • Branding og storytelling
  • Content marketing og sociale medier
  • Facebooks algoritme og organisk rækkevidde
  • Betalt rækkevidde
  • Mobile brugere
Udbytte

Når du er færdig med uddannelsen, er du i stand til at håndtere virksomhedens markedsføring på sociale medier, du kender til og kan anvende forskellige metoder til at opnå øget synlighed og du kan lave betalt annoncering. Du ved, hvordan du opnår størst mulig rækkevidde uden omkostninger, du kender lovgivningen og Facebooks regler for markedsføring. Sidst men ikke mindst kan du forholde dig kritisk til metoder og foretage begrundede valg.

Kursusperiode / forløb

5 kursusdage + eksamen:

Kursusdagene løber 5 sammenhængende dage, hvor vi arbejder med cases og praktiske øvelser. 

Herefter 14 dage til opgaveskrivning og en uge til eksamensforberedelse.

Kursusform

Kurset bygger på, at du har teorien på plads. Derfor er de fem dage baseret på praktisk arbejde, som delvist er forberedt hjemmefra og delvist gennemarbejdes via cases og opgaver i fællesskab. 

Økonomi

Prisen for uddannelsen er XXXXXX

Du skal have læst bøgerne "Storytelling - Branding i praksis" af bl.a. Klaus Fog og "Den perfekte storm" af Peter Svarre. 

Der vil desuden blive udleveret materiale der skal læses i løbet af uddannelsen. 

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål, skal du endelig kontakte os. 

Spørgsmål vedr. uddannelsens indhold og niveau bedes rettet til Nete Kaasen på nka@hhs.dk eller tlf. 21 59 99 87

Spørgsmål vedr. tilmelding og betaling bedes rettet til Pia Havnemark Jensen på phj@hhs.dk eller tlf. 73 52 02 53

VIGTIGT: Det er en rigtig god ide, at du medbringer egen computer. Det gør det lettere at arbejde med konkrete opgaver her og derhjemme.