flexpanel-menu-icon

IT-klippekort 2. kvartal 2017

-med dig i fokus

03.04.2017 til 30.06.2017
Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.

For personer med ingen eller kun mindre erfaring i brugen af pc anbefales kurset Kom godt i gang med IT.

Mål
 • Tips og tricks til at rationalisere dine arbejdsgange
 • Mere tid til andre opgaver, når effektiviteten stiger
 • Større tilfredsstillelse i arbejdet
 • Nye netværk
Indhold

Træn dine IT-kompetencer i ro og mag. Du møder en instruktør, som tager udgangspunkt i netop dit niveau og dine behov og ønsker.

IT-kurserne starter med en afklaring af dine kompetencer så vi kan skræddersy kurset specielt til dig i forhold til indhold, niveau og varighed.

Bliv personlig opgraderet og udnyt potentialet.

Du kan i IT-klippekort opnå øget kompetence i følgende Microsoft programmer:

Styresystem

 • Windows 10

Office Programmer

 • Word 2010/2013/2016
 • Excel 2010/2013/2016
 • PowerPoint 2010/2013/2016
 • Access 2010/2013
 • Post- & kalender Outlook 2013

Web/hjemmeside

 • Internet Explorer
 • Sharepoint Designer 2007
 • WordPress
 • Sociale Medier (Facebook, linkedIn)

Grafiske programmer

 • Publisher 2010/2013
 • Photoshop grundlæggende
 • InDesign CS6, grundlæggende
Kursusperiode / forløb

3. april - 30. juni 2017

Daglig undervisningstid kl. 8.00 - 15.24.

Løbende opstart.

Kursusform

Vi gennemfører flere kurser samtidig inden for rammerne af et fælles åbent undervisningsmiljø.

IT-kurserne er skræddersyede til den enkelte kursist i forhold til kursets individuelle indhold, niveau og varighed.

 

Økonomi

Gratis for ledige med ret til 6 jobrettet uddannelse.

Fra kr. 108 - 272 pr. dag for personer i VEU-målgruppen

Mellem kr. 507,- og 667,- pr. dag for personer uden for VEU-målgruppen.

Der kan tilkøbes ekstraydelser, eks. særlige materialer, forplejning, personlig sparring/fleksibel læring.

Du kan deltage i AMU-kurser uden tilkøb af andre ydelser.

Der kan være mulighed for VEU-godtgørelse på kr. 669 pr. dag
(=8 lektioner) (2016-takst)

Vi tager forbehold for ændringer i lovgivningen. 

Yderligere oplysninger

Sekretær Pia Havnemark Jensen, tlf.nr. 7352 0253, mail: phj@hhs.dk

 

link_tilmeld