flexpanel-menu-icon

Mentordagen

45568 Virksomhedens sociale ansvar - et ledelsesværktøj

04.10.2017 til 04.10.2017
1 dag
Målgruppe

Ledere og medarbejdere, der er mentorer eller ønsker at arbejde som mentorer.

Mål

Efter kurset kan du 

 • Varetage mentoropgaver generelt 
 • Informere om begreberne i konceptet for socialt ansvar
 • Vælge en passende introduktionsaktivitet til brug for udvikling af virksomhedens koncept om socialt ansvar f.eks. give en hjælpende hånd til personer, der er på kanten af arbejdsmarkedet (praktik, jobtræning m.v.)
 • Rummelighed og social ansvarlighed
 • Planlægge og igangsætte CSR-aktiviteter (CSR= Corporate Social Responsibility)
Indhold

Hvad er en mentor?

 • Mentor som rollemodel
 • Hvilke praktiske, faglige og sociale opgaver ligger der?
 • Hvordan forbereder du kollegaerne og arbejdspladsen bedst muligt?

Praktiske forhold

Præsentation af skemaer, huskelister og kontakter, der kan være nyttige i mentorarbejdet.

Hvordan arbejder jeg professionelt som mentor og passer på mig selv?

Kort introduktion til redskaber/værktøjer, som er vigtige for mentoropgaven:

 • Aktiv lytning og feedback
 • Anerkendelse tiltag (kommunikation)
 • Den svære samtale – at få sagt det nødvendige på en god måde
 • Konflikthåndtering
Kursusperiode / forløb

4. oktober 2017

Kursusform

Kursusdagen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem oplæg, fælles dialog, erfaringsudveksling og øvelser.

Vi lægger stor vægt på at give deltagerne konkrete redskaber til at håndtere opgaven som mentor.

Økonomi

Deltagergebyr kr. 184,-.

Du kan tilkøbe ekstraydelser, f.eks. særlige materialer, forplejning, personlig sparring/fleksibel læring. Du kan deltage i AMU-kurser uden tilkøb af andre ydelser.

Der kan være mulighed for VEU-godtgørelse på kr. 679,- pr. dag

For deltagere, der ikke er berettiget til VEU-godtgørelse er prisen
kr. 686,-.

Vi tager forbehold for ændringer i lovgivningen.

Tilmeldingfrist:

18. september 2017.

Tilmeldingen foregår på www.efteruddannelse.dk, brug kviknr. klo217ment

link_tilmeld