flexpanel-menu-icon

Coaching og konflikthåndtering hold 1/17

21.02.2017 til 06.04.2017
Målgruppe

Uddannelsesforløbet er målrettet medarbejdere og ledere i offentlige og private virksomheder, der ønsker at arbejde som mentor, har arbejdet med eller fungeret som mentorer, praktikvejledere, rådgivere o.l.

Indhold
  • Coaching og coachende tilgang
  • Coaching og den anerkendende tilgang
  • Følelsesmæssig intelligens på arbejdspladsen
  • Konflikthåndtering – teori og metoder
  • Håndtering af konkrete konfliktfyldte situationer
  • Konfliktforebyggelse: Aktiv lytning, Feedback, Girafsprog, m.fl.
Kursusperiode / forløb

Forløbet er tilrettelagt så det tager udgangspunkt i deltagernes konkrete erfaringer og udfordringer i mentorarbejdet, rådgivningssituationer m.m.

Du kan vælge at afslutte med en mundtlig prøve i akademimodulet: Coaching og konflikthåndtering (10 ECTS-point).

Kursusforløb:

Tirsdag 21. februar
Fredag 24. februar
Torsdag 02. marts
Tirsdag 07. marts
Mandag 13. marts
Torsdag 23. marts
Fredag 31. marts
Torsdag 06. april


Eksamen: 19. april 2017

Alle dage kl. 8.30 – 15.30 på Udviklingscenter Syd, Kroghs Kobbel 2,
6100 Haderslev

Kursusleder: Udviklingskonsulent William Husted.

Kursusform

Alle dage er en vekselvirkning mellem teori, oplæg, fælles dialog, erfaringsudveksling og træning. Der er læsning og konkret afprøvning af metoder og værktøjer mellem kursusdagene.

Økonomi

Pris: 12.400 incl. bøger og eksamen.
Du har mulighed for at søge tilskud i kompetencefonde eller statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) efter gældende regler.

Yderligere oplysninger

Sekretær
Pia Havnemark Jensen, Direkte tlf. 7352 0253, phj@hhs.dk

Konsulent Sonja Wølke, Direkte tlf. 7352 0283, sw@hhs.dk