flexpanel-menu-icon

Økonomistyring i praksis hold 1/17

01.02.2017 til 31.03.2017
Målgruppe

Til dig, som vil omsætte den teoretiske viden fra erhvevsøkonomi til praktisk anvendelse.

Det er en forudsætning, at du deltager i indledningsfaget "matematik med økonomistyring i praksis".

Indhold

Den studerende skal opnå udviklingsbaseret viden om og skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode i forhold til: 

 • Sammenhænge mellem de teoretiske modeller og praksis 
 • Totalbudgettets bestanddele, såvel verbalt som talmæssigt 
 • Anvendelsen af nøgletal som styringsværktøj (KPI´s) 
 • Intern budgetopfølgning, herunder standardbegrebet 
 • Intern økonomirapportering i forhold til forskellige interessenter 
 • Investeringsbeslutninger i praksis 
 • Finansieringsbeslutninger i praksis 

Den studerende skal kunne anvende centrale metoder og redskaber til at: 

 • udarbejde et periodeopdelt resultat-, balance- og likviditetsbudget 
 • udarbejde en verbal beskrivelse af budgetforudsætninger 
 • beskrive et budgets realisme og usikkerhed 
 • definere relevante Key Performance Indicators for virksomheden 

Fra teori til praksis 

 • Budget og budgetkontrol 
 • Intern økonomirapportering 
 • Investering – herunder optimal levetid og differensinvesteringer 
 • Finansiering 
 • Inddragelse af studie- og fagrelevant praksis
Kursusperiode / forløb

Onsdage fra den 1. februar - 29. marts 2017 fra kl. 8.00 - 15.30
Eksamen: 31. marts 2017.

Kursusform

En vekselvirkning mellem oplæg og opgaveløsning.

Økonomi

Deltagergebyr

kr. 8.400 inkl. eksamen og bøger.
Er du ledig, skal du have en aftale med Jobcentret eller din A-kasse.

Du har mulighed for at søge Statens Voksensuddannelsesstøtte (SVU). Læs mere på
www.svu.dk

 

Yderligere oplysninger

Sekretær Pia Havnemark Jensen
tlf. 7352 0253
mail: phj@hhs.dk