flexpanel-menu-icon

Kommunikation og feedback

Kurset gennemfører vi under amu-faget 47297 Kommunikation og feedback i adm.arbejde

28.02.2017 til 28.02.2017
Målgruppe

Til dig som ønsker at få teknikker og strategier for gode samtaler.

Mål

Efter kurset kan du:

 • Sætte rammer og lægge en strategi for forskellige typer samtaler
 • Anvende et sprogbrug tilpasset samtalens formål
 • Aflæse kropssprog
 • Anvende aktiv lytning og relevante spørgeteknikker
 • Give konstruktiv feedback
Indhold
 • Hvad kendetegner den anerkendende samtale?
 • Motivation til egendialog og refleksion. Fokus på ressourcer.
 • Spørgeteknikker. Hvordan kan man bruge disse i sit arbejde?
 • Hvordan sætter man rammen og laver kontrakt for samtalen?
 • Faserne i den anerkendende samtale
 • Kommunikationsteknikker – de tre lytteniveauer
 • Kropssprog, matching og feedback
 • Målsætningsmetode til effektiv og målrettet opgaveløsning

Efter kurset kan deltagerne:

 • Anvende forskellige spørgeteknikker som udgangspunkt for effektiv styring af samtaleformer i samtale med kollegaer, borgere og kunder
 • Sætte rammer og lægge en strategi for samtalen i forhold til samtalens formål
 • Bidrage til en effektiv opgave- og problemløsning gennem aktiv lytning og afkodning af kropssprog
 • Anvende et sprogbrug tilpasset den aktuelle opgaveløsning og sammenhænge, så de daglige kommunikative opgaver løses bedst muligt.
Kursusperiode / forløb

28. februar 2017. Undervisningen foregår i tidsrummet kl. 8.00 - 15.24.

Kurset kan også gennemføres som virksomhedshold, hvis I har flere i virksomheden, som har samtaler.

Kursusform

Vekselvirkning mellem oplæg og dialog.

Økonomi

Deltagergebyr:

Kr. 108,- pr. deltager.

Du har mulighed for at søge VEU-godtgørelse på kr. 669,- (2016-takst).

Vi tager forbehold for ændringer i lovgivningen.