flexpanel-menu-icon

Partnerskabsaftale

Forbedring af din bundlinje


Udviklingscenter Syd Haderslev Handelsskole indgår partnerskabsaftale om virksomhedsudvikling, igangsættelse og implementering af udviklings- og træningsaktiviteter.

Partnerskabet bygger på følgende værdier: Kvalitet, samarbejde, gensidig respekt, værditilvækst og udvikling.

Midlet

Udviklingscenter Syd koordinerer og stiller ressourcer til rådighed, herunder nødvendige kompetencer, viden og indsigt, samt manpower m/k.

Udbytte

  • En personlig kontaktperson, der har et grundigt kendskab til virksomheden
  • Rabat på udvalgte ydelser og aktiviteter
  • Deltagelse i interessegrupper
  • Tilbud om assistance til administrative opgaver i forbindelse med kursustilmeldinger
  • Invitationer til foredrag og workshops mm.

Økonomi

Den formelle aftaleindgåelse koster ikke noget.  
Der vil være økonomiske fordele for virksomheden at indgå en aftale.

Vil du vide mere da kontakt

Alex Bødiker ab@hhs.dk telefon 2947 8401
Margit Nørgaard mn@hhs.dk telefon 23290199
Birte Schultz bsc@hhs.dk telefon 3057 4372
Kim Fisker kf@hhs.dk telefon 4042 8280