flexpanel-menu-icon

Erhvervsøkonomi

- til dig som vil forstå helheden i virksomhedens økonomi

18.04.2017 til 06.06.2017
Målgruppe

Til dig, som vil opnå en teoretisk og praktisk helhedsforståelse af centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocceser samt indsigt i erhvevsøkonomiske løsningsmodeller og metoder.

Det er en forudsætning, at du deltager i indledningsfaget "matematik med økonomistyring i praksis".

 

Indhold

Du opnår udviklingsbaseret viden om og skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode i forhold til:

 • Baggrunden for virksomhedens efterspørgselsforhold
 • Afsætningsbegrebet, herunder handlingsparameterindsats
 • Markeds- og konkurrenceformer, herunder prisdifferentiering
 • Centrale omkostningstypers karakteristika
 • Optimering af virksomhedens indtjening med fast og fleksibel kapacitet
 • Totalbudgettets bestanddele og sammenhængen mellem disse
 • Beregning og vurdering af forskellige investeringers rentabilitet
 • Beregning og vurdering af forskellige finansieringsforslag

Du lærer at anvende centrale metoder og redskaber til at udarbejde:

 • afsætningsplaner under hensyntagen til kapacitet og markedsforhold
 • resultat-, balance- og likviditetsbudget samt vurdering af disse
 • investeringskalkuler inkl. følsomhedsbetragtninger
 • forslag til valg af finansiering
 • praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for central erhvervsøkonomi

Udbytte

Efter kurset kan du:

 • Fagligt og tværfagligt samarbejde inden for praktisk erhvervsøkonomi
 • I struktureret sammenhænge tilegne dig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til erhvervsøkonomi.
Kursusperiode / forløb

Vi begynder tirsdag den 18. april 2017. Derefter er undervisningen torsdag 20. april og tirsdage 25.4. - 27.4. - 4.5. - 11.5. - 18.5. - 23.5. samt torsdag den 1. juni 2017.

Undervisningstiden er fra kl. 8.00 - 15.30.

Eksamen: Tirsdag den 6. juni 2017.

Faget er normeret til 10 ETCS-point.

Kursusform

En vekselvirkning mellem oplæg og opgaveløsning.
Der er opgaveløsning fra gang til gang.

Økonomi

Deltagergebyr

kr. 8.400 inkl. eksamen og bøger.

Er du ledig, skal du have en aftale med Jobcentret eller din A-kasse.

Yderligere oplysninger

Sekretær
Pia Havnemark Jensen
Direkte tlf. 7352 0253
phj@hhs.dk