flexpanel-menu-icon

Den professionelle samtale

01.01.1970 til 01.01.1970
bla bla
Målgruppe

Administrativt personale, hvor arbejdet med personlig kommunikation og service i virksomheden indgår som en del af jobfunktionen.

Indhold
 • Hvad kendetegner den anerkendende samtale?
 • Motivation til egendialog og refleksion. Fokus på ressourcer.
 • Spørgeteknikker. Hvordan kan man bruge disse i sit arbejde?
 • Hvordan sætter man rammen og laver kontrakt for samtalen?
 • Faserne i den anerkendende samtale
 • Kommunikationsteknikker – de tre lytteniveauer
 • Kropssprog, matching og feedback
 • Målsætningsmetode til effektiv og målrettet opgaveløsning
Udbytte

Efter kurset kan deltagerne:

 • Anvende forskellige spørgeteknikker som udgangspunkt for effektiv styring af samtaleformer i samtale med kollegaer, borgere og kunder
 • Sætte rammer og lægge en strategi for samtalen i forhold til samtalens formål
 • Bidrage til en effektiv opgave- og problemløsning gennem aktiv lytning og afkodning af kropssprog
 • Anvende et sprogbrug tilpasset den aktuelle opgaveløsning og sammenhænge, så de daglige kommunikative opgaver løses bedst muligt