flexpanel-menu-icon

Få papir på dine kompetencer

- og se dine nye muligheder

40080 Individuel kompetencevurdering i AMU

Målgruppe

Alle som har et ønske om at få offentlig anerkendelse på sine realkompetencer.

Hvad er realkompetencer?
Viden, færdigheder og kompetencer – uanset hvor de er erhvervet (uddannelsessystem, arbejdsliv, folkeoplysning, foreningsliv, frivilligt arbejde m.v.).

Det vil sige, at du kan få papir på kompetencer, som du har erhvervet i ”livets skole”, og som er på niveau med ”skolekompetencer.” En vurdering af basale færdigheder som dansk og matematik kan indgå som en del af IKV.

En vurdering af dine realkompetencer

  • kan give merit og danne baggrund for efterfølgende videreuddannelse
  • styrke jobfastholdelse og jobmobilitet.

For en virksomhed kan en IKV give et overblik over medarbejdernes kompetencer og dermed afsæt for en relevant og målrettet kompetenceudvikling.

Mål

Formålet er at give voksne kortuddannede mulighed for at opnå en erhvervsuddannelseskompetence baseret på en kompetencevurdering og en efterfølgende uddannelsesplan.

Planen tilpasser vi uddannelsernes indhold og længde til den enkeltes forudsætninger.

Indhold

Du kan gratis få afklaret dine kompetencer inden for blandt andet IT, regnskab, organisation, ledelse, salg, sprog m.m.

Denne kompetencevurdering skal sikre optimalt udbytte af de efterfølgende kurser for kursisterne, da den vil danne grundlag for en individuel planlægning af evt. efterfølgende kurser

Kursusform

Kompetencevurderingen sker individuelt.

Vurderingen kan ske på forskellige måder:

  • Spørgeskemaer
  • Interview
  • Faglige opgaver, der skal løses
Økonomi

Gratis.

Der kan være mulighed for VEU-godtgørelse på kr. 662,- pr. dag (=8 lektioner)

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål kontakt konsulent Karina Breum, 7352 0211, mobil 2146 1609, e-mail: kb@hhs.dk