flexpanel-menu-icon

Uddannelsesmentor

Mentorskab Haderslev Kommune

Målgruppe

Medarbejdere fra uddannelsessektoren eks. lærere, studievejledere, tutorer m.fl. der arbejder med elever, der har brug for mentorstøtte.

Mål

De to hovedformål med kurset er at give deltagerne

  • Viden og forståelse for uddannelsesmentorens rolle. Hvilke praktiske, faglige og sociale opgaver ligger der?
  • Værktøjer til at sikre den gode dialog med eleven.
Indhold
  • Hvad er en mentor?
  • Beskrivelse af målgruppen – Hvem er de unge?
  • Fokus på dig som mentor. Kommunikations- og konfliktstil.
  • Hvordan styrke processen, der fremmer samarbejdet?
  • Hvem kontakter jeg i en given situation?
  • Hvordan arbejder jeg professionelt og passer på mig selv?
Kursusperiode / forløb

Kurset udbydes efter behov

Kursusform

Kursusdagen er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem korte oplæg, dialog med/mellem deltagerne og konkrete øvelser.

Underviser: Udviklingskonsulent William Husted, der har stor kursus-  og undervisningserfaring. Har afholdt mange mentorkurser og – uddannelsesforløb i Haderslev, Vejen, Esbjerg og Vejle.

Økonomi

kr. 1.250,- inkl. fuld forplejning, materialer m.m.

Yderligere oplysninger

Før kurset tilsendes alle deltagere et kursusforberedelsesskema.

Kursuschef Birte Schultz 3057 4372 bsc@hhs.dk