flexpanel-menu-icon

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

- et godt afsæt for dig der vil videre

Målgruppe

Euv er erhvervsuddannelser for voksne på 25 år og derover. En EUV er et målrettet forløb, der som hovedregel er kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Mål

Med en erhvervsuddannelse for voksne kan du videreuddanne dig inden for områderne, salgsassistent, dekoratør, handelsassistent, speditør, sundhedsservicesekretær og meget mere.

Indhold

En erhvervsuddannelse er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb. Afhængigt af din baggrund kan grundforløbet, der introducerer dig til uddannelsen, vare fra nul til 20 uger.

Hovedforløbet består både af skoleundervisning og praktik. Dets samlede længde varierer fra uddannelse til uddannelse.

De fleste voksne elever vil følge et standardiseret hovedforløb, der er kortere end det hovedforløb, de unge følger. Skoleundervisningen i hovedforløbet for voksne, der har relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse, er typisk mindst 10 pct. kortere end skoleundervisningen for unge, og praktikuddannelsen vil maksimalt være to år.

Den realkompetencevurdering, som din uddannelse begynder med, kan vare fra en halv dag til 10 dage. På baggrund af vurderingen udarbejder skolen en personlig uddannelsesplan. Det sker i samråd med dig, og er du i beskæftigelse, inddrages din arbejdsgiver også.

I oversigten kan du se, hvordan din baggrund har betydning for sammensætningen af dit euv-forløb.

   Din baggrund Vurdering af kompetencer Grundforløb  Hovedforløb
Euv1 Minimum 2 års relevant erhvervserfaring ½ - 10 dage 0 uger Standardiseret euv-hovedforløb med skoleundervisning, men uden praktik
Euv2  Nogen relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse  ½ - 10 dage  Op til 20 uger Standardiseret euv-hovedforløb med skoleundervisning og op til 2 års praktik 
Euv3 Ingen relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse  ½ - 10 dage  Op til 20 uger Hovedforløb, der svarer til hovedforløbet for unge 

Erhvervsskolerne kan omtale de typiske euv-kategorier som euv1, euv2 og euv3.

Kursusperiode / forløb

Kontakt Udviklingscenter Syd.

Kursusform

EUV vil for de fleste vare fra 0 - 20 uger, afhængigt af den enkeltes forudsætninger. Skoleåret opdeles i perioder med grundfagsundervisning og temaperioder af forskellig længde. Desuden gennemføres undervisning i valgfag.

Når du er færdig med EUV, skal du finde en praktikplads inden for salg eller handel.

Økonomi

Grundforløbet er SU berettiget, hvorfor det er nødvendigt i hvert enkelt tilfælde at kontakte relevante institutioner f.eks. jobcenteret, a-kasse etc. for nærmere afklaring af de økonomiske forhold.

Yderligere oplysninger

Inden uddannelsesstart får du en realkompetencevurdering (RKV) dvs. en samtale, som giver et grundlag for den uddannelsesplan vi laver for dig. Planen følger vi i gennem samtaler med studievejleder og kontaktlærer.

Har du spørgsmål vedr. uddannelsen kontakt konsulent Karina Breum, tlf. 7352 0211 mobil 2146 1609,  e-mail: kb@hhs.dk


Læs mere her