flexpanel-menu-icon

Jobrettede uddannelsesforløb

Har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse? 
Læs mere her, eller kontakt dit lokale jobcenter eller A-kasse.

Udviklingscenter Syd udbyder flere uddannelsesforløb, der indgår på den landsdækkende positivliste.

Tallet i parentesen angiver nummeret på det enkelte forløb på positivlisten.

 

Har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse? Se mere her.