flexpanel-menu-icon

 

Nyttige links

www.veucentersyd.dk Siden indeholder en søgemaskine som søger på tværs af uddannelser og fag.

www.ug.dk

På UddannelsesGuiden findes information om ordinær uddannelse, voksen- og efteruddannelse samt job og arbejdsmarkedsforhold i Danmark.

www.efteruddannelse.dk

Tilmeldings- og ansøgningsportal for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, herunder AMU-kurser. 

www.voksenlaerling.nu

Som voksenlærling bliver du faglært og får løn, mens du uddanner dig i praktik og på skoleforløb.

www.minkompetencemappe.dk

Et redskab til at få overblik over og dokumentere, hvad du kan og har lært via din uddannelse, dit job og dit fritidsliv.

www.praktikpladsen.dk

Internet-mødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne. 

www.fremtidenerfaglaert.dk

Er du ikke-faglært og over 25 år, kan voksenlærlinge-ordningen blive din mulighed for at få den faglærte uddannelse, du altid har drømt om.

www.brugjobrotation.dk

 Medarbejder på kursus mens vikarer klarer arbejdet.

www.industriensuddannelser.dk

Det faglige indhold, varighed, struktur og mål på de forskellige erhvervs- og efteruddannelser inden for industrien.

www.optagelse.dk

Tilmeldingen til ungdomsuddannelserne og ansøgning til de videregående uddannelser.

www.su.dk

Statens Uddannelsesstøtte er en økonomisk hjælp, du kan få, mens du uddanner dig.

www.svu.dk

Statens  Voksenuddannelsesstøtte er en økonomisk hjælp til folk, der ønsker at efter- eller videreuddanne sig.

www.amukurs.dk

Samlet overblik over alle AMU-kurser inden for industriens område.

www.kompetencefonde.dk

En digital indgang til arbejdsgivere og medarbejdere, der er knyttet til bestemte arbejdsgiverforeninger. 

www.audiplom.dk

Akademiuddannelserne, der svarer til Kort Videregående Uddannelse, og Diplomuddannelserne, der svarer til en Mellemlang Videregående Uddannelse.