flexpanel-menu-icon
Arbejdsmarkedsuddannelsernes andelen i procent af kursister, der gennemfører en arbejdsmarkedsuddannelser af typen bestået og den samlede gennemførelse i procent for kursusaktivitet.
 
Evaluering fordelt på
 
Uddannelsesområde
1. kvartal 2016
 
 
 
Mål
1. kvartal 2016
 
 
 
Spørgsmål
1. kvartal 2016
 
 
 
 

Deltagerevalueringer:

I 2015 var der 1.737deltagere. Alle modtog kursusbeviser altså en andel på 100%. Gennemførselsprocenten var ligeledes 100. Alle som begyndte en arbejdsmarkedsuddannelse gennemførte.

Resultat af vores deltagerevaluering fordelt på:

Uddannelsesmål

Hele 2015

Mål

Hele 2015

Spørgsmål

Hele 2015

Ønsker du yderligere sammenligningsmuligheder kan dette ske på www.viskvalitet.dk