flexpanel-menu-icon

Vi er en aktiv partner i forskellige projektsammenhænge.

Vi deltager i følgende projekter:

SUNDiværk  
Fremtidens Arbejdskraft (FAK)   
KompetenceVækst (KV)

 

 

 

Deltagelse i projekter har til formål at sikre, understøtte og inspirere til samfundsudviklingen i lokalområdet. Det sker sammen med samarbejdspartnere med forskellige spidskompetencer.

Flere af de projekter, som vi har været med i udvikling af og gennemført, har haft en høj succesrate.

Gennemgående har vore projekter været med til at understøtte kompetenceudviklingen i lokalområdet for det enkelte individ, og for virksomhederne været med til at understøtte og videreudvikle virksomhedernes kompetencer, rekruttering og fastholdelse.

Vi har bl.a. medvirket i projekter, hvor der er:

  • arbejdet med mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, bl.a. ved at klæde virksomhederne på til at påtage sig et socialt ansvar.   
  • udviklet og nu gennemført mentoruddannelser inden for det sociale, virksomheds- og uddannelsesområdet som en del af Mentornetværket Haderslev Kommune.   
  • arbejdet med små og mellemstore virksomheder som HR-Partner og igangsat forskellige tiltag for udvikling af de menneskelige ressourcer m.m.   
  • arbejdet med sundhed, trivsel og sygefravær med 12 virksomheder i Haderslev Kommune.

Vore samarbejdspartnere har bl.a. været:

  • CABI Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats   
  • Det Lokale Beskæftigelsesråd   
  • Andre skoler/universiteter   
  • Samarbejdspartnere fra virksomheder og det offentlige   
  • Eksterne konsulenter   
  • Faglige og personlige relationer og netværk, der er bygget op gennem tiden.

Vi har altid projekter i støbeskeen. Måtte der være interesse for at deltage i projekterne kontakt:

Kursuschef Jørn Petersen 2517 5453           jp@hhs.dk