flexpanel-menu-icon

Haderslev Holdet

På Haderslev Holdet er vi ligestillede. Med et grundigt kendskab til hinandens virksomheder og til Haderslev kan vi fungere som ambassadører for hinanden og for Haderslev.

Vi ønsker i fælleskabet at skabe et forum, hvor erhvervsledere kan mødes og deltage i arrangementer, der giver erhvervsmæssige input til den enkelte.

Vi mødes på tværs af organisation, brancher og uden at være politiske.

Vil du udvide kendskabet til din virksomhed gennem lokalt netværk?

Hvis ja:

  • Deltag i Haderslev Holdets næste tur (u/b)
  • udvid dit personlige netværk
  • udvid kendskab til din virksomhed.

Styregruppe:

  • Ole V. Andersen, Frøs Herreds Sparekasse
  • Lars Mortensen, Ernst & Young
  • Charlotte Sørensen, Flertal
  • Alex Bødiker, Udviklingscenter Syd

Haderslev Holdets administration er funderet på Udviklingscenter Syd.  

Udviklingscenter Syd er tovholder på økonomi, aktiviteter og medlemspleje/orientering.

Kontaktperson:  Pia Havnemark Jensen, phj@hhs.dk, tlf. 7352 0253.

Du kan søge om medlemskab via mail til: Alex Bødiker ab@hhs.dk