flexpanel-menu-icon

VirksomhedsnetværkCabi er Danmarks største virksomhedsnetværk for og med virksomheder, der ønsker at arbejde med socialt ansvar.

VirksomhedsnetværkCabi har som mission at inspirere, udvikle og fremme virksomhedernes sociale ansvar. Vi vil i et tæt samspil med virksomhederne arbejde for at styrke indsatserne for at flest muligt, på trods af begrænsninger eller udfordringer, kan opnå eller fastholde deres plads på det danske arbejdsmarked.

Fokusområder i netværket

Vores fokusområder er:  fastholdelse, forebyggelse og indslusning på virksomhederne. Et medlemskab af VirksomhedsnetværkCabi er gratis. Det samme gælder for langt størstedelen af vores arrangementer og initiativer.

Læse mere om netværket her