flexpanel-menu-icon

Arbejdsmarkedsuddannelser/AMU

AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser. AMU-kurserne er med til at sikre, at medarbejderne, virksomhederne og arbejdsmarkedet hele tiden udvikler sig og bliver bedre.

Udviklingcenter Syd tilbyder fleksible og skræddersyede kurser til virksomheder, hvor tid, sted og indhold tilrettelægges, således at det passer til netop jeres behov.

Kontakt os, hvis I ønsker at høre nærmere om gennemførelse af AMU-kurser for jeres virksomhed.

I samarbejde med en række syddanske erhvervsskoler og VEU-Center Syd udbyder vi AMU-kurser inden for forskellige fagområder. Vi har udvalgt en række af de mest anvendte, som vi kort beskriver her:

I samarbejde med en række syddanske erhvervsskoler og VEU-Center Syd udbyder vi AMU-kurser inden for forskellige fagområder.

Hvem kan deltage?

Arbejdsmarkedsuddannelserne er udviklet for de ikke-faglærte og faglærte. Alle kan deltage på arbejdsmarkedsuddannelserne, mens prisen for deltagelse afhænger af deltagerens uddannelsesmæssige baggrund.

Økonomi

For deltagere inden for målgruppen for AMU/arbejdsmarkedsuddannelser er der en deltagerbetaling. Se priser her (link til vores priser).

Der kan søges VEU-godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmulighed under kurset for deltagere inden for VEU-målgruppen.

Der skal ikke betales for AMU-uddannelser, hvis deltagelse i uddannelserne sker som led i en Grunduddannelse for Voksne (GVU).

Ledige kan deltage gratis i 6 ugers selvvalgt uddannelse. Yderligere deltagelse skal finansieres af det lokale Jobcenter for dagpengeberettigede og af kommunen for kontanthjælpsmodtagere.

Gennemførelse af et AMU-kursus kræver som udgangspunkt 20 deltagere pr. hold. Hvis mindre hold ønskes gennemført f.eks. i en virksomhed, tillægges et gebyr pr. evt. uopfyldt plads ("tompladsgebyr"). Der henvises til skolens tilmeldingsbetingelser.

VEU-godtgørelse

Beskæftigede kan søge VEU-godtgørelse til AMU-uddannelser inden for gældende regler. For 2016 er satsen kr. 668 pr. dag pr. deltager.

Selvstændige kan få VEU-godtgørelse, hvis de mister indtægt under uddannelsen (Dette ligeledes inden for gældende regler).

Hvis beskæftigede eller selvstændige arbejder i virksomheden under uddannelsen fradrages et tilsvarende antal timer i VEU-godtgørelsen.

Dagpengeberettigede ledige, som deltager i op til 6 ugers selvvalgt uddannelse, får VEU-godtgørelse.

Kompetencegivende

AMU-uddannelserne er alle kompetencegivende. De er anerkendte af arbejdsmarkedets parter for at have bred relevans på arbejdsmarkedet, og nogle giver desuden merit til erhvervsuddannelserne.

Undervisningen

Undervisningen kan tilrettelægges fleksibelt f.eks. som heltids- eller deltidsundervisning, evt. om aftenen eller i weekenden, og den kan tilrettelægges som fjernundervisning. IT-kurser gennemføres ligeledes som "IT-klippekort", hvor der undervises i flere fagmoduler samtidig.

Undervisningsstedet kan være på Udviklingscenter Syd eller f.eks. i virksomhed, hvis dette vurderes mest hensigtsmæssigt.

Kursusbevis

Udviklingscenter Syd udsteder et uddannelsesbevis for gennemførte uddannelser. Beviset indeholder en oversigt over de uddannelsesmål, der indgår i kurset.

Om AMU

Loven om AMU blev vedtaget i 1960, og den betød, at arbejdsmarkedets parter fik et vidtgående selvstyre og et økonomisk grundlag for at lave erhvervsspecifikke uddannelser for ikke-faglærte arbejdere.

I 1994 blev AMU-loven udvidet til også at omfatte det offentlige område, og parterne på det amtskommunale område etablerede EPOS til at forestå udvikling af uddannelser til dette område.

Arbejdsmarkedsuddannelserne indtager en central placering i Danmarks uddannelsespolitiske målsætning om livslang læring på arbejdsmarkedet. De bidrager til at skabe et fleksibelt arbejdsmarked ved at give den enkelte mulighed for løbende at tilegne sig kvalifikationer og kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet.