flexpanel-menu-icon

Priser

Der er deltagerbetaling på AMU-kurser.

Undervisningsministeriet yder tilskud til deltagergebyret indenfor AMU-målgruppen, hvor prisen er lovfastsat til fra kr. 108 til 184 kr. pr. dag pr. deltager i 2016.

Deltagere udenfor AMU-målgruppen kan deltage til en forhøjet deltagerpris svarende til det lovfastsatte deltagergebyr + de tilskud skolerne hidtil har modtaget fra Undervisningsministeriet.

Dette deltagergebyr udgør mellem 480 kr. og 750 kr. pr. dag pr. deltager. Satserne reguleres en gang årligt.

Løntabsgodtgørelsen udgør i 2016 kr. 669 pr. dag pr. deltager.

Ovennævnte priser er gældende for personer, der er i målgruppen for arbejdsmarkedsuddannelser.