flexpanel-menu-icon

VEU-godtgørelse

Der kan søges VEU-godtgørelse for tab af indtægt eller arbejdsmulighed (løntabsgodtgørelse) for deltagere, der er indenfor AMU-målgruppen.

Deltagere udenfor AMU-målgruppen pga. en videregående uddannelse, kan søge VEU-godtgørelse såfremt de ikke har benyttet denne uddannelse de seneste 5 år.

I 2016 udgør godtgørelsen 669 kr. pr. deltager pr. dag. Satsen reguleres en gang årligt.

Tilskud fra Kompetencefonde

- kompetencefonde – din vej til finansieret uddannelse

Som en del af overenskomstresultatet i 2007, er der oprettet kompetencefonde, hvor virksomhederne indbetaler penge, som du kan bruge til at betale for din uddannelse. Du har ret til selv at vælge den uddannelse, der gavner dig - derfor kalder vi det selvvalgt uddannelse.

Der findes mange forskellige kompetencefonde opdelt efter brancher, og nogle virksomheder har deres egen fond, der selv administrerer pengene. For at være omfattet af en kompetencefond, skal du være omfattet af en overenskomst med en aftale om selvvalgt uddannelse.

Læs mere på: www.selvvalgtuddannelse.dk